ทีมงาน GAA

Our Team

                                                                                                      

MR.WUTTIRAK DECHAPONGPUN

CEO / MANAGING DIRECTOR

 

                                                                                                                                                   

 

 

MRS.SORADA  DECHAPONGPUN

FINANCIAL DIRECTOR  

 

 

 

MR.RATTAPHOL PETDAENG

INTERNATIONAL MARKETING MANAGER