“ ผู้นำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงให้แก่ภาครัฐ บริการด้านการป้องกันประเทศให้แก่กองทัพไทย ”

G.A.A. Enterprise (Thailand) Company Ltd. was established in 2011. Our company imports, distributes and provides service to sectors of Thai government, with expertise in providing products and marketing in Thailand.

read more

PARTNER